Холистични Интегрални Техники

Система за Перфектно Здраве и Благоденствие

Пътешествието наречено живот или Пътят към Съвършенството

 Нино Нинов книга Пътешествието наречено Живот

Днес е истински празник за мен! Роди се моето дете от Светлината на Твореца! Пожелавам си от все сърце да разпръсква ярко тази Светлина и да пробужда душите на търсещите! Амин!

Сред последователите на тайното учение са добре познати пътищата на мистика и този на мага. Можем съвсем приблизително да обобщим техните занимания с термина „практическа Кабала“, въпреки че мистикът се издига по дясната колона на Дървото на живота, а магът – по лявата. Съществуват достатъчно източници на знание, свързани с тези две направления. Намира се нещичко и на роден език. Малко хора у нас обаче познават и прилагат методиката на средния път – пътя на праведника. Може би е така заради трудността да бъде следван този път, но вероятно и поради липсата на помагало или, да го наречем, ръководство, което дава ясни указания и описание на методиката.

Вярно, пътят на мага обикновено води до по-бързи резултати, но крие и много подводни камъни. Човек лесно може да се „подхлъзне“ и да потъне в „дълбоките води“ на раздутото его. Измъкването от там е невероятно трудно и може да отнеме много време – понякога цели животи.

Пътят на мистика е значително по-безопасен, но не е за всеки – ученикът, вървящ по този път, в повечето случаи се ражда като такъв.

Пътят на праведника е най-трънлив, изисква голяма отдаденост и решимост за извършване на кардинална промяна в себе си – от пълен егоист да се превърнеш в алтруист, в човек, постигнал съвършенството. Изисква се поправяне на всички негативни страни от характера и развиване на безусловна любов към цялото творение, т.е. човекът се стреми да се трансформира в умалено подобие на Твореца. А това никак не е лесна задача и не са много хората в човешката история, успели да довършат нещата докрай. За сметка на това пътят към съвършенството е най-пряк и най-безопасен за практикуващия. Той е и най-поощряван от Висшия Разум, не само защото е безопасен, а и защото на човека изначално е отредено да стане съвършен, по образ и подобие Божие.

На български език, доколкото съм запознат, все още не може да се намери цялостно ръководство, отразяващо кабалистичната методика за живот в хармония със себе си, околните и заобикалящия ни свят, за да може търсещият да изпълни своето предназначение тук – постигане на съвършенство, но разбира се, на човешко ниво. Настоящата книга е опит да направя едно задълбочено изследване на достъпната по темата информация от различни източници и да я систематизирам, с цел да попълня тази липса. Ето защо моят труд се състои от почти изцяло аналитична и изследователска работа. По никакъв начин не е моя измислица.

Постарах се книгата да обхваща всички аспекти на пътешествието, наречено живот. Затова и заглавието е такова. Текстът е посветен на еволюционния път, който трябва да извърви обикновеният човек, докато постигне висшите духовни нива. Моето намерение е да покажа какво поведение трябва да спазва искрено стремящият се към личностното си развитие индивид, така че да изпълни своята мисия.

VKontakte