Холистични Интегрални Техники

Система за Перфектно Здраве и Благоденствие

Лого Холистична Интегрална Терапия

Дао и Чи Гун Аудио

Аудио КС  Медитация

Чи Гун Видео

Видео КС

 

 

 

 

Споделяне

Joomla Social by OrdaSoft!

Лого Холистична Интегрална Терапия

                                             

 Дао Чи Гун

Какво е Чи Гун

   „Чи” на китайски език означава енергията, с която е изпълнен космосът, земната природа, човекът и другите живи същества. „Гун” е съкратеният вариант на „гун фу” (познато тук като „Кунг фу”) и имащо смисъл на умение, майсторство. Буквалният превод е „енергия и време”, а разширеният смисъл – умението да се увеличава и прилага енергията, което се постига с течение на времето, чрез постоянство в тренировките.

   Чи Гун е наука за развиване на вътрешната телесна енергия. Китайците са изследвали чи в продължение на четири хиляди години и са открили, че Чи Гун е ефективен начин за подобряване на здравето и за лекуване на редица заболявания. Най-важното обаче е, че той може да подпомогне постигането на умствен и душевен покой. До неотдавна обучението по Чи Гун се е пазело в тайна, особено в рамките на различните системи по бойни изкуства. През последните 40 години тези тайни стават известни на обществеността чрез публикации и свибоден достъп до обучение. Лекарите вече имат възможността да изследват Чи Гун по-обширно и са открили, че той може да помогне при лекуването на множество заболявания, с които западната медицина трудно се справя, влючително и някои ракови заболявания. Много от практикуващите споделят, че вследствие от заниманията с тази методика осезателно се променят, като слабостта се превръща в сила, депресията в щастие, болестта в здраве.

   Във всяка епоха има хора, които посвещат живота си на изследването на чи, както и на практически занимания за нейното развитие в организма. Всяка епоха е дала своя принос за обогатяването на теорията и практиката на Чи Гун. С времето се оформят пет големи школи: даоистка, будистка, конфуцианска, медицинска и Чи Гун за бойните изкуства. С няколко думи ще обясним същността на различните направления. 1. Даоисткият Чи Гун има за цел чрез тренирането да се постигне здраве и изключително дълголетие въз основа на хармония мужду човека и Природата, а на по-висш етап да се тръгне по Естествения Път (Дао) към усъвършенстване и еволюция, до нивото на вечното съществуване. 2. Будисткият Чи Гун също цели увеличаване на силите и възможностите на човека, за да постигне вечно състояние и единение с Космоса. 3. Конфуцианският Чи Гун говори за усъвършенстването на човека и неговия морал и поведение в обществото като основа за хармоничните взаимоотношения между хората и Природата. 4. Медицинският Чи Гун разглежда тренирането като най-ефикасната профилактика срещу болестите и естествен начин за изчистването на организма от всякакви всякакви заболявания. На тази база е развита и Чи Гун-терапията като един от клоновете на китайската медицина. 5. Чи Гун за бойните изкуства развива умението вътрешната енергия (чи) да се съчетава с механичната сила на тялото за отбрана или нападение и постигане на високо майсторство.

   Което и направление да изберете, трябва да сте наясно, че всички те целят: култивиране на жизнената енергия, постигане на съвършено здраве, удължаване на живота, всестранно усъвършенстване и развитие на човешките възможности, хармония и единение с Природата.

   След превръщането на Чи Гун от тайна методика в широко разпространени по цял свят школи, вече във всички развити страни на Америка и Западна Европа, са изградени държавни и частни научно-образователни институти, както и клиники за лечение чрез Чи Гун. За голямо съжаление нашата страна и в това отношение е извън всякакви класации, тъй като липсва дори и една-единствена клиника, прилагаща методиката на Чи Гун в своята работа с пациентите. А Чи Гун представлява именно система за трениране, чрез която първо се постига здраве, уравновесеност на психиката и по-голяма вътрешна сила на организма за адаптиране към промените в околната среда.

   Чи Гун е едновременно наука и практика. Като наука, предмет на неговото изследване са енергиите в човешкото тяло и в Космоса, връзките между човека и Природата, техните закономерности, прояви и развитие. Човекът, обществото и Природата представляват цялостна и неделима система. Ние, като отделна единица, също сме един малък космос, чийто характер и форма на организация, работа на вътрешните органи и системи и принципи на развитие отговарят на съответните принципи на космическата природа. Чрез опознаване закономерностите на голямата природа можем по-добре да опознаем себе си. И обратно, опознавйки себе си в дълбочина, можем да разберем и Космоса.

                                                              Какво е Чи

   Щом до тук постоянно говорихме за майсторство в овладяването и работата с енергията в тялото (чи), следва да дадем детайлно информация за това, какво точно представлява тази чи.

   Най-общо казано чи представлява жизнена сила, био-енергия, която осъществява и поддържа развитието на живота. Всички същества в Природата – растения, животни и хора – се нуждаят от тази сила и колкото по-голямо количество от нея притежават, толкова по-жизнени, по-силни и здрави са те. А също така и толкова по-успешно се справят с неблагоприятните условия и промени в околната среда.

   Цялата Вселена е едно огромно енергийно поле, в което чи е коренът и условието за образуване на която и да е форма на материята. При човека чи участва във формирането на организма и осъществяването на жизнените процеси. С една дума, тя е гривото, благодарение на което цялото представляващо човек, живее и работи. Всичко в Природата се подчинява на едни на същи закони и е изградено върху едни принципи. Както една кола не може да се движи без гориво, така и нито един жизнен процес, движение или мисъл на са възможни без чи. Повечето хора дори не подозират за нейното съществуване. Мнозина пък се съмняват, че био-енергията е нещо реално и толкова важно за живота на човека. Обикновеното мислене е склонно да гледа на всичко това като на чиста проба мистицизъм.

   Но в китайската медицина непрекъснато и почти неразделно се говори за чи и сюе, т.е. за енергията и кръвта и за това, че тези две субстанции взаимно се пораждат и стимулират. Чи задвижва циркулацията на кръвта, а кръвта е майка на енергията. Човек не може да живее нито без енергия, нито без кръв. Разпилее ли се чи, настъпва краят и на кръвта. Кръвта е течна и се вижда. Енергията обаче е газообразна и много по-фина от кръвта, затова остава извън възможностите на обикновеното зрение. За нея представата ни сега е съвсем обща. Не всичко за проявите, свойствата и съставките на чи е известно на човечеството. Чи е извънредно фина, микроскопична материя, в която влизат много и разнообразни компоненти.

   Тъй като не познават био-енергията и нейната важна роля за живота, хората често пъти несъзнателно я изразходват в по-големи количества, отколкото трябва. Пилеят я неразумно, като разрушават нейното качество. Намаляването на количеството и качеството на чи, неизбежно се отразява на физиологичното, психическото и умственото състояние на човека.

   Щом има разходи, трябва да има и приходи, попълване на енергията. Затова Природата е определила чрез непрекъснато дишане, ежедневно хранене, сън и почивка, под въздействието на слънчевите лъчи живите същества да възстановяват до известна степен своята жизнена сила. Това е най-изначалната и естествена необходимост за продължаване на живота и всички го знаем. Онова, което е малко известно, обаче е, че чрез посочените начини за набавяне на енергия, никога не се доставя толкова енергия, колкото е изразходвана.

   Чрез практикуване на Чи Гун първо се възстановява цялото количество изразходвана енергия от момента на раждане до момента на започване на тренировките. През този период протича самоизцеление от болестите и укрепване на здравето, нарастват съпротивителните сили и възможностите на имунната система да се справя с вирусите, неблагоприятните външни условия и стресовите ситуации. Подобрява се психиката и умствената дейност. Практикуването на медитация с помощта на допълнителните техники е единственият начин, чрез който в условията на земната среда, вътре в организма се извършва връщане назад във времето, т.е. на енергийно ниво организмът се връща в онова състояние на ранната детска възраст, когато изобилието от чи привежда в пълна хармония дейността на всички системи, органи и тъкани. Човек се чувства пълен със сили, подмладен и бодър, защото между физиологията, психиката и ума вече съществува отличен синхрон, който е базата за по-нататъшното издигане и усъвършенстване.

   Усъвършенстването и издигането на човека не става само с духовен стремеж и на думи. Необходима е някаква сила, която да накара човека да преобрази всичките си видове материя и реално да се издигне на по-високо съпало в природната йерархия. Тази сила е чи – енергията, която трябва да продължим да натрупваме. Тя стимулира промените в целия организъм, тя ни свързва с Космоса и когато се увеличи, самата Природа започва да ни помага. След като се възстанови енергията изразходвана през годините, тя продължава да се увеличава и започват процеси на нейната трансформация.

   Когато количествените натрупвания достигнат определено ниво, в жизнената енергия настъпват качествени изменения. Ако в началото сме я усещали като приятна въздушна маса движеща се в тялото ни, след първите трансформации започва да се усеща малко по-гъста, упрътнена, а в количествено отношение сякаш се е смалила. Възможно е за известно време изобщо да не я усещаме, въпреки ежедневните тренировки. Постепенно отново започва да нараства количествено, докато стигне до нов предел и придобие нови качества и отново е в по-малки количества. Колкото повече енергия трупаме, толкова повече трансформации в нейното качество се извършват. На всяко ниво чи се обогатява с нови компоненти, придобива нови свойства и възможности за въздействие и за подобряване на останалите материи в организма. При по-нататъшното усъвършенстване на енергията тя става все по-фина, все по-чиста и въздейства за прочистването и подобряването на всички останали видове материя в човешкия организъм, дори и най-грубите, най-плътните. Затова натрупването на енергия е много важно за всеки човек.

      След всичко казано до тук, нека да отговорим и на следващия въпрос:

                                  Защо е необходимо да практикуваме Чи Гун

   Не става дума само за здравето. Човекът е цялостно същество и може да се развива само като хармонично цяло. Четенето на много книги на духовна тематика не ни прави автоматично извисени личности. Усъвършенстването има материална основа. Съвсем не е случайна римската максима: „Здрав дух може да се развие само в здраво тяло.” Ето защо за еволюирането на личността освен духовно издигане е необходима и работа с материалната ни основа.

   Целта на практическите упражнения е чрез Чи Гун да се постигне вътрешна хармония, а благодарение на нея – хармония между нас и външната среда. Някои хора мислят, че е достатъчно да се придобият знания за духовната еволюция, за да се гарантира израстването ни. Те подценяват практиката. Други пък тъкмо обратното, преувеличават смисъла на практиката, но непълните им знания ограничават рамките на тяхното развитие. Теорията и практиката са еднакво важни и трябва да вървят ръка за ръка. След като разберем нещата, трябва да практикуваме.

   Основата на всичко е здравето. Затова заниманията с Чи Гун най-напред възстановяват и укрепват здравословното състояние на организма, прогонват болестите и засилват имунната система на човека. Строежът на къщата започва от основите. Не можем да започнем първо от покрива – духовната еволюция е ограничена без сигурните и стабилни основи на здравото тяло.

   Смисълът да се практикува Чи Гун се състои точно в това, че се увеличават енергийните запаси в организма. Нашата биологична енергия играе особено важна роля. Когато тя се увеличи, започва постепенното прочистване и отпушване на енергийните канали, по които се движи, а това означава подобряване на снабдяването с кръв и енергия на всички части в тялото. Увеличават се имунните сили и устойчивостта на организма срещу заболявания. Практикуването води не само до временни подобрения и изцеление от различни болести. При продължителни занимания и след пълното оздравяване, човек постепенно става все по-малко податлив на вирусите, а накрая и практически неуязвим за болестите. От гледна точка на китайската медицина тялото не боледува, когато енергийните канали и меридиани са нормално проходими.

   Увеличаването на чи и нейната равномерна циркулация води и до удължаване на младостта, а при застарели хора – до видимо вътрешно и външно подмладяване. Възстановяването на физиологичния баланс чрез тренировките по Чи Гун въздейства благотворно и върху психиката. Човек става све по-малко податлив на стрес.

   В резултат от тренировките се подобрява и развива паметта, ума и съзнанието. Съвременният човек работи само с около 5% от капацитета на мозъка. Ако енергията, която преминава през него нараства и се подобрява качествено, тя е в състояние да усили мозъчната дейност. Това води до развиване на интелекта и талантите, разширяване на мисленето и способността за вземане на решения.

   И накрая можем да кажем, че тези практики водят до увеличаване на вътрешните сили на организма, като по този начин става по-лесно приспособяването и адаптацията към всякакви външни въздействия и промени в околната среда. Защото този вид тренировки води до цялостно попълване на жизнените сили.

Заниманията с

Чи

Гун

са едно приятно и изключитено полезно занимание и аз горещо ви препоръчвам да започнете. Сега!

Самолечение с Пайда ЛаджинВажни съвети при занимания с Чи Гун
Самолечение с Пайда ЛаджинОсновни понятия в Чи Гун
Самолечение с Пайда ЛаджинКонцепцията за Ин и Ян

VKontakte